Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |III.1. Wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych
III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
III.4. Rozwój otoczenia biznesu
III. 5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
III.6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw


III.1.
Wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych

Dotację w ramach działania mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej oraz inwestycje budowlane, np. zakup pomieszczeń dla prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej. Przewidziane jest także wsparcie dla inwestycji związanych z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej nauki.


III.2.
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie dotyczy inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty inwestycyjne, dotyczące wprowadzania nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego. Przewidziane zostało także dofinansowanie dla inwestycji w zakresie transportu multimodalnego, systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażania najlepszych dostępnych technik. Szczególną wartość dla wizerunku województwa łódzkiego na tle Polski i Europy będzie miało wsparcie projektów dotyczących promocji produktów i marek regionalnych. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dofinansowanie operacji polegających na udziale w targach, wystawach i misjach gospodarczych za granicą w ramach promocji wytwarzanych produktów bądź oferowanych usług.

III.3.
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Działanie polega na wsparciu działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz wzmocnienia potencjału innowacyjnego na rynku. W ramach działania wsparcie otrzymają projekty dotyczące dofinansowania prowadzenia i wdrożenia projektów celowych, zakupu i wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych oraz projekty polegające na zakupie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w MŚP.

III.4.
Rozwój otoczenia biznesu

Działanie ma służyć poprawie współpracy między sferą nauki i biznesu oraz ułatwić firmom dostęp do źródeł finansowania. W ramach działania przewidziane jest tworzenie platform transferu technologii. Projekty do dofinansowania mogą dotyczyć także tworzenia lub dokapitalizowania odnawialnych instrumentów finansowych, rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu oraz inicjowania i kreowania powiązań kooperacyjnych w regionie. Z uwagi na fakt, że duże oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym ma stan terenów inwestycyjnych wsparciu podlegać będą również prace studyjno – koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych.


III. 5.
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

Działanie ma na celu poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu łódzkiego. Wnioski o dofinansowanie dotyczyć mogą m. in. budowy bądź przebudowy infrastruktury turystycznej, obiektów lecznictwa uzdrowiskowego oraz typowej dla nich infrastruktury, a także innych obiektów celem nadania im funkcji turystycznej. Ponadto na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju sieci centrów i punktów informacji turystycznej, portali informatycznych oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Dofinansowanie przewidziane jest również na działania promocyjne w zakresie turystyki.


III.6 
Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Działanie przeznaczone jest dla mikro- i małych przedsiębiorstw z regionu łódzkiego funkcjonujących na rynku dłużej niż 12 miesięcy i ma za zadanie pomóc w kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej lub zmianie jej profilu. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na rozpoczęcie bądź kontynuację bezpośrednich inwestycji oraz na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej. Projekty szkoleniowe lub doradcze mogą stanowić jedynie komponent projektu inwestycyjnego.
Rodzaje projektów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu:
  • działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • modernizacja środków produkcji,
  • wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.
Środki przeznaczone są również na projekty z zakresu udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych oraz wsparcia promocji produktów lokalnych i regionalnych.
Wartość dofinansowania poszczególnych projektów w Działaniu III.6 kształtuje się na poziomie 100 tys. zł. 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.