Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Podstawą realizacji założeń strategicznych programu są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych Skupiają się one wokół tematyki poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, a także dotyczą realizacji projektu Leader. Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano ponad 17 mld euro. Ludność wiejska to główni beneficjenci programu. W latach 2007-2013 na terenie województwa łódzkiego PROW będzie realizowany przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Aby dowiedzieć się więcej o programie w województwie łódzkim zapraszamy do odwiedzenia strony www.prow.lodzkie.pl.

Program Kapitał Ludzki obejmuje w Polsce całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych. Wszelkie zadania związane z realizacją programu na terenie województwa łódzkiego wykonują Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronach Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem Programu „Infrastruktura i Środowisko” jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Jest to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań Program Operacyjny  w całej Unii Europejskiej stanowiący najważniejsze źródło finansowania inwestycji w Polsce. W ramach programu planuje się realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych poszczególnych Ministerstw.

Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.